Wzorniki

Wzornik I

Olej jednoskladnikowy – proces oksydacji (schnięcia) około 2-3 tygodni.

Wzornik II

Olej dwuskładnikowy – proces schnięcia jest krótszy i można użytkować podłogę po 24 h.